From the series El vértigo de la libertad (The Vertigo of Liberty)

Rubén Alpízar Vertigo Libertad

Artist: Rubén Alpízar

Year:  2014

Materials: Acrylic on Canvas

Dimensions: 80 x 100 cm